Din trafikskola i Malmö har ett nytt koncept på hur den bästa trafikskolan ska vara. En trafikskola ska utgå ifrån elevens behov och vara där för eleven. Din trafikskola i Malmö är där för eleven och är på elevens sida.

Din trafikskola i Malmö erbjuder även gratis upphämtning som inte tas från din lektionstid. Du slipper då lägga ner tid och möda att ta dig fram till trafikskolan i Malmö. Du kan börja din körlektion från ditt hem och avsluta lektionen vid skolan eller tvärtom.

Du kan ta körkortet även på din hemspråk. Vi erbjuder körlektioner på Svenska, Engelska, Persiska, Arabiska och Kurdiska.

Vi har flerårig erfarenhet som trafiklärare och är professionella pedagoger som utgår ifrån elevens inlärningsstil.

Kontaka oss