Din trafikskola i Malmö har ett nytt koncept på hur den bästa trafikskolan ska vara. En trafikskola ska utgå ifrån elevens behov och vara där för eleven. Din trafikskola i Malmö är där för eleven och är på elevens sida.

Din trafikskola i Malmö erbjuder även upphämtning men som räknas bort från lektionstiden. Du kan då börja din körlektion från ditt hem. Läraren börjar köra mot din adress från trafikskolan på utsatt lektionstid.

Du kan ta körkortet även på din hemspråk. Vi erbjuder körlektioner på Svenska, Engelska, Danska, Urdu, Persiska, Arabiska och Kurdiska.

Vi har flerårig erfarenhet som trafiklärare och är professionella pedagoger som utgår ifrån elevens inlärningsstil.

Kontaka oss